Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden kallas till ordinarie sammanträde  Även Styrelsemedlem Styrelsesuppleant kallas till ordinarie styrelsemöte Tid: onsdagen den 4 december 2019. klockan 10.00 Plats: Fjällstugan, Övre Kvarngatan 11, Jönköping