januari 2020

Stipendiater på Tekniska högskolan var mycket glada över att motta stipendium om 25.000:- den 12 december från Jönköpings Borgarekassa och Bjuggskafonden. Från Industridesign var mottagare Gustav Eriksson (5), Leonardo Hernandez-Gustafsson (6), Benjamin Mastroianni (3). Ljusdesign var Rasmus Petersson (1), Nathalie Olsson (4), Gustav Rällfors (2) och från Webb-Design kom Eveline Ingersson (8), Matilda Bjernersjö (7), Ida Fritiofsson (9 fotonummer). Närvarande representanter från Borgarekassan var Lennart Gabrielson, Leon Benér, Jan Dahlén, Håkan Fransson, Thorulf Löfstedt. Intressanta diskussioner fördes med studenterna om bland annat hur de skull använda stipendierna.

Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden hade den 4 december delägarmöte och styrelsesammanträde. Delägarmötet inleddes med att en av våra kapitalrådgivare, Söderberg & Partners informerade om fondens utveckling och vad man tror om framtida börsutveckling. Vi ser fram emot att fler delägare har möjlighet att komma på nästa möte som bestämt till den 22 april 2022 kl 10.00. Vid delägarmötet förrättades val av hälften av styrelsens ledamöter och samtliga suppleanter för en tid om fyra år. Valen resulterade i följande sammansättning av styrelsen samt suppleanter. Ordinarie ledamöter: Lennart Gabrielson, Anders Grahn, Leon Benér, Percy Bratt, Marie Frödén, Jeppe Jernström, Jan Dahlén,…