mars 2020

Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden (stiftad 1815) kallas härmed till ordinarie sammanträde onsdagen den 22 april 2020, kl 10.00 i John Bauer Hotel, Strandgatan 15, Jönköping.