Delägarsammanträde i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden är nu bestämt till den 25 maj kl 10.00 i Curlingclubens cafeteria. Den är rymlig och belägen bortom Racketcentrum (Mässvägen 6) på Elmiaområdet. Sammanträdena och ev förtäring är klara till lunch. Vi hoppas att du kan komma. / Styrelsen