De stipendier som Stiftelsen årligen delar ut grundar sig på storleken på den avkastning som stiftelsen uppbär av sina kapitalplaceringar, främst i aktier och fonder. Coronapandemin har fört med sig att bolagen innehållit eller reducerat sina utdelningar. Stiftelsens avkastning har där med halverats för 2020 jämfört med föregående år. Detta för med sig att Stiftelsen beslutat att inte utdela stipendier till dem som söker stipendium för HT20. Vi får hoppas att år 2020 endast är en parantes i detta hänseende. Hälsningar Lennart Gabrielson Ordförande