Delägare samt Styrelse i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden Kallas härmed till ordinarie delägarmöte samt efterföljande styrelsemöte onsdagen den 28:e april klockan 10:00.Mot bakgrund för risken för spridning av Coronavirus och myndigheters föreskrifter omundvikande av sammankomster har beslut fattats att styrelsemötet genomförs utan fysisknärvaro. Delägare samt Styrelseledamot och styrelsesuppleant kan deltaga i sammanträdet digitalt. Välkomna Lennart Gabrielson Anders GrahnOrdf. Sekr./kassaförv.