Bästa delägare! Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden har som framgår av bifogade annons delägarsammanträde den 7 december kl 10:00 på Grand Hotell i Jönköping. Delägarsammanträdet följs av ett styrelsemöte. Vid 12-tiden bjuder borgarekassan de vid sammanträdena nuvarande delägarna på lunch. Det vore bra om de delägare, som vill äta lunch i god tid underrättar mig om det så att det finns mat till alla. Bästa hälsningar Lennart Gabrielson Ordförande vidarebefordrar av Leon Benér 221121 Kallelse delägarsammanträde