Kallelse till ordinarie delägarsammanträde. Plats; Grand Hotel, Hovrättstorget, Jönköping Tid; 2023-04-26.   Klockan 10.oo Styrelsesammanträde därefter se kallelse.