Kallelse till ordinarie delägarsammanträde.

Plats; Grand Hotel, Hovrättstorget, Jönköping

Tid; 2023-04-26.   Klockan 10.oo

Styrelsesammanträde därefter se kallelse.