Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden kallas härmed till ordinarie sammanträde.

Tid: Onsdagen den 8:e december 2021. klockan 10.oo

 

Plats: Grand Hotel Hovrättstorget, Jönköping

Dagordning:  se ovan