Delägarsammanträde och Styrelsens sammanträde hölls den 10 april där diskuterades bland annat flitigt en rad intressanta spörsmål.  Vi efterlystes fler delägare i Jönköpings Borgarekassa utöver de ca 100 delägare vi i dag är. Som ni kanske vet delar Jönköpings Borgarekassan och Bjuggska fonden, även ut pengar till understödstagare bland de som är delägare. Hör gärna av er med förslag till oss i styrelsen.