Bästa delägare!
Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden har som framgår av bifogade annons delägarsammanträde

den 7 december kl 10:00

på Grand Hotell i Jönköping.
Delägarsammanträdet följs av ett styrelsemöte.

Vid 12-tiden bjuder borgarekassan de vid sammanträdena nuvarande delägarna på lunch.

Det vore bra om de delägare, som vill äta lunch i god tid underrättar mig om det så att det finns mat till alla.

Bästa hälsningar

Lennart Gabrielson
Ordförande

vidarebefordrar av Leon Benér

221121 Kallelse delägarsammanträde