Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden hade den 4 december delägarmöte och styrelsesammanträde.

Delägarmötet inleddes med att en av våra kapitalrådgivare, Söderberg & Partners informerade om fondens utveckling och vad man tror om framtida börsutveckling.

Vi ser fram emot att fler delägare har möjlighet att komma på nästa möte som bestämt till den 22 april 2022 kl 10.00.

Vid delägarmötet förrättades val av hälften av styrelsens ledamöter och samtliga suppleanter för en tid om fyra år. Valen resulterade i följande sammansättning av styrelsen samt suppleanter.

Ordinarie ledamöter:

Lennart Gabrielson, Anders Grahn, Leon Benér, Percy Bratt, Marie Frödén, Jeppe Jernström, Jan Dahlén, Magnus Solheim, Viktoria Stenkula och Karin Lindström.

Suppleanter:

Håkan Franson, Fredrik Nyström, Camilla Elm, Fredrik Lager, och Per Löfstedt.

Till Förvaltningsmän för två år valdes Lennart Gabrielson, Leon Benér och Anders Grahn och som suppleanter Jan Daghlén och Jeppe Jernström.

Till revisorer för två år utsågs Elisabeth Ljungstrand och Jan-Eric Rehnström.

Thorulf Löfstedt, Bertil Ruberg och Rune Claesson avtackades för mångårigt och värdefullt styrelsearbete.

Tre ny delägare invaldes. För närvarande har fonden drygt 105 delägare.

Vid det efterföljande styrelsemötet valdes får två år Lennart Gabrielson till ordförande för styrelsen, Ander Grahn till kassaförvaltare och sekreterare, Leon Benér till vice ordförande och Marie Frödén till vice kassaförvaltare och vice sekreterare.

Värdet av stiftelsens aktier, fonder och bankmedel per dagen för sammanträdet var ungefär 110 milj kr. Under året fram till årsskiftet kommer stipendier för ca 2 milj kr att ha delats ut till ca 80 studeranden som utbildar sig inom hantverk och handel.

Stiftelsen har för närvarande 3 understödstagare. Sammanlagt skall till dem utbetalas 50 000 kronor till jul.

Ansökningsblankett för understöd finns här på hemsidan www.bjuggskafonden.se. 

Samtliga delägare är välkoman till vår slutna facebookgrupp, ”Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden”

Boken om Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, vilken även beskriver Jönköpings utveckling under de senaste 200 åren, finns att köpa på Jönköpings Läns Museum. För bokens test svarar Lars-Göran Åkerberg och för grafiken svarar Yellon. Boken utgavs till 200-årsjubiléet.