Följ med på en händelserik resa genom Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fondens tvåhundraåriga historia. Möt människor som bidragit och som fått bidrag. Följ utvecklingen från en understödskassa som startade i en rakstuga 1815 till ett miljonföretag som genom sina stipendier starkt främjar utbildning och vidareutveckling inom handel, hantverk och konst.

Jubileumsutställningen Dåtid. Samtid. Framtid. Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden 200 år på Länsmuseet i Jönköping invigs den 5 maj 2015. Det datumet sker också det officiella firandet, med pompa och ståt.