Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden kallas till ordinarie sammanträde 

Även Styrelsemedlem Styrelsesuppleant kallas till ordinarie styrelsemöte

Tid: onsdagen den 4 december 2019.

klockan 10.00

Plats: Fjällstugan, Övre Kvarngatan 11, Jönköping