För även in nästa sammanträde, för delägare och styrelsen, vilket kommer att hållas den 4 december 2019. Vi återkommer med mer information.