Delägarsammanträde i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden är nu bestämt till

den 25 maj kl 10.00

i Curlingclubens cafeteria.

Den är rymlig och belägen bortom Racketcentrum (Mässvägen 6) på Elmiaområdet.

Sammanträdena och ev förtäring är klara till lunch.

Vi hoppas att du kan komma.

/ Styrelsen