Delägare samt Styrelse

i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden


Kallas härmed till ordinarie delägarmöte samt efterföljande styrelsemöte onsdagen den 28:e april klockan 10:00.
Mot bakgrund för risken för spridning av Coronavirus och myndigheters föreskrifter om
undvikande av sammankomster har beslut fattats att styrelsemötet genomförs utan fysisk
närvaro.

Delägare samt Styrelseledamot och styrelsesuppleant kan deltaga i sammanträdet digitalt.

Välkomna

Lennart Gabrielson Anders Grahn
Ordf. Sekr./kassaförv.