Måndagen den 18 maj delar Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden ut stipendier på Jönköpings läns museum.

Tolv stipendiater från Tekniska Högskolan i Jönköping inom Grafisk design och webbutveckling, Industridesign och Ljusdesign får 25 000 kronor vardera. För första gången arrangerar Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden en stipendieutdelning på Jönköpings läns museum. Stipendierna delas ut till studenter inom handel och hantverk med syftet att inspirera och motivera till en fortsatt utveckling av individen och det framtida samhället. Länsmuseets chef Sergei Muchin kommer under ceremonin att dela ut diplom till stipendiaterna.

– Det nyblivna samarbetet med Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden gör museet mycket rikare på innehåll. Att få vara en del av stipendieutdelningen känns spännande och jag ser det som en naturlig brygga mellan dåtid och framtid, säger Sergei Muchin, chef på Jönköpings läns museum.

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden har sedan starten av stipendieverksamheten 1985 delat ut 22–23 miljoner kronor i stipendier. Varje år får cirka 100 personer stipendier med en sammanlagd summa på 1–2 miljoner kronor. Stipendieverksamheten är numera den verksamhet inom stiftelsen som allt mer fått en framträdande roll.

– Att bidra till att studenter får nya perspektiv och erfarenheter via till exempel utlandsstudier är inte bara viktigt för oss, det är även riktigt roligt. Den gemensamma nämnaren för stipendiaterna är att de arbetar med problemlösning och produktutveckling. Något som för utvecklingen framåt och faktiskt även hela samhället, säger Thorulf Löfstedt, Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden.

Samarbetet mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa har pågått sedan en tid tillbaka och det sammanlagda antalet stipendiater från skolan har nu uppnått ett hundratal.

Välkommen att bevaka stipendieutdelningen måndagen den 18 maj klockan 14:00 på Jönköpings läns museum.