Utdelning av diplom till stipendiaterna vid JTH avs HT19 äger rum den 23 maj kl 15.00

på Jönköpings Läns Museum.
Ni som avser att närvara skall meddela Håkan Fransson så att det finns tillräckligt med tårta.

Välkomna!