Några år har gått sedan Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden firade 200 år. I samband med jubileumsåret arrangerades en utställning på Jönköpings läns museum och samtidigt gavs en jubileumsbok ut, författad av L-G Åkerberg – med vår stolta historia som bär oss mot framtiden.

Den understödskassa som bildades i perukmakare Johan Eckerström rakstuga 1815 har vuxit sig till en stark kassa och fond som årligen delar ut cirka 80 stipendier till studerande inom handel och hantverk.

Jönköpings Borgarekassa & Bjuggska fondens historia och Jönköpings stads utveckling och framtid går hand i hand. Jönköping har gått från en stad med 2 700 till en viktig centralort i dagens moderna samhälle, Kassan från ett litet kapital för ”åldrige och behöfvande borgare samt deras enkor och barn” till ett kapital på cirka 100 miljoner kronor.

Idag går avkastningen i huvudsak till stipendiater med anknytning till Jönköpings kommun. Stipendierna ska användas för eftergymnasiala utbildningar inom hantverk och handel.

Nu väntar den viktigaste delen av historien, framtiden.