Jönköpings Borgarekassa
och Bjuggska fonden

Hovrättstorget "Ofrälsetorget" 1892.
Hovrättstorget ”Ofrälsetorget” 1892.

Fröet till Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden såddes år 1815, i syfte att lämna understöd till ”åldrige och behöfvande borgare samt deras enkor och barn”. Sedan 1985 delar Stiftelsen också ut stipendier för eftergymnasiala utbildningar och vidareutbildningar inom hantverk och handel – till studerande med anknytning till Jönköpings kommun.

Konstitution
Under 200 år

Under 200 år har stiftelsen växt sig stark och är idag en mångmiljonverksamhet. När Jönköpings åldermän skapade Jönköpings Borgarekassa år 1815 så gjorde de det för ”evärdeliga tider”. Kassan har sedan förvaltats genom sin styrelse och genom de delägarmöten som hålls regelbundet.

1985 gjordes ett tillägg  till stadgarna som ger möjlighet att främja utbildning inom handel och hantverk genom stipendier. Begreppet handel och hantverk har med tiden utvecklats och idag beviljas även t ex design- och konststuderande stipendier. Vidare får Tekniska Högskolan och Jönköping International Business School medel ur stiftelsen att fördela till studenter inom vissa utbildningar t ex Industridesign. Stipendierna delas ut terminsvis, och de kan även sökas för studier utanför Sveriges gränser.

Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen.

Styrelse för Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden:
Ordförande Camilla Elm
Vice ordförande Leon Benér
Sekreterare / kassaförvaltare Marie Frödén
Vice sekreterare / kassaförvaltare Anders Grahn

Övriga ledamöter Jeppe Jernström, Jan Daghlén, Viktoria Stenkula, Pär Löfstedt, Karin Lindström och Fredrik Lager. Suppleanter Malin Pinko, Jonas Leijonberg, Karl Johan Hübsch, Anders Engberg och Robin Kochauf.