Ansökan om understöd

Nora och Wilhelm Malmberg
Nora och Wilhelm Malmberg donerade genom testamente 120 000 kronor 1930 till Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden – en av de donationer som bidragit till att göra understöd möjligt.

Enligt Reglemente för förvaltningen av Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden skall av fondens avkastning bl a utdelas understöd till ”respektive åldrige och behöfvande borgare, deras enkor och barn och därnäst till de yrkesidkare, som hos behörig myndighet sig anmält för utövande af handel eller annat yrke i staden och till kassan erlagt en avgift av minst 50 kronor, samt deras enkor och barn.”

Om du sedan mer än 10 år är delägare i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden eller änka och barn till sådan avliden delägare och lever under knappa omständigheter har du möjlighet att få understöd från stiftelsen.

Stiftelsens normer för understöd bygger på Socialstyrelsens regler om försörjningsstöd men är generösare, innebärande att behövande delägare eller änka till delägare som förvägrats eller inte kan räkna med att få försörjningsstöd kan få understöd från stiftelsen. Beroende på behovet utbetalas enligt de nya normerna till den som är berättigad till understöd årligen 25 000, 37 500 eller 50 000 kr. Understödet är skattebefriat och betalas ut med hälften till midsommar och hälften till jul.

Ansökningsblankett:

Ansökan om understöd

Personuppgifter som lämnas i ansökningshandlingar behandlas enligt vår integritetspolicy.

Ansökan skall sändas till:

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden
Box 320 551 15 Jönköping