Silversmeden Lars Larsson Bjugg
och Bjuggska fonden.

Lars Larsson Bjugg var en välbeställd silversmed och rådman i Jönköping. Makarna Bjugg testamenterade en stor del av sin förmögenhet, närmre bestämt 666 riksdaler och 32 Skilling Banco till den nystartade Borgarekassan under namn av Bjuggska fonden.

Resterande tillgångar var tänkta att gå till sonen, och komministern, Olof men då denne avled före sina föräldrar tillföll hela arvet Borgarekassan. Det handlade om sammanlagt 1 933 riksdaler, 16 Skilling Banco samt tre åkrar ”å stadens västra ägor”.

Silverbägare av Lars Larsson Bjugg från 1762.
Silverbägare av Lars Larsson Bjugg från 1762.

Det ansenliga tillskottet fick Borgarekassan år 1821 och 40 år senare slogs Bjuggska fonden i bokföringshänseende samman med Borgarekassan för att underlätta förvaltningen. Sedan dess har kassans officiella namn varit Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden.

Lars Larsson Bjugg föddes 1732 och som 14-åring kom han i lära hos silversmeden Carl Petter Tellander i Jönköping. 1752 blev han gesäll och sex år senare tilldelades han mästarbrev. Därmed blev han en av tre guldsmeder i Jönköping, som på den tiden var huvudort för det småländska guld- och silversmidet.

Mellan år 1777 och 1795
tillhörde Lars Larsson Bjugg Åldermännen, det vill säga de styrande i staden.

Därefter var han rådman fram till sin död år 1816. I hans ägor fanns gården Västra Kvarteret n:o 17 som idag har adressen Östra Storgatan 13. Lars Larsson Bjugg hann gifta sig fyra gånger, senaste gången med Emma Dorotea Hilfman. Det var vid hennes död 1820 som arvet tillföll Jönköpings Borgarekassa.

Karta över Jönköpings västra kvarter 1802, kartan ritad av Ödvall.
Karta över Jönköpings västra kvarter 1802, kartan ritad av Ödvall. Lars Larsson Bjugg ägde nr 17 med Borgmästaregränd mot Vättern bredvid.

Idag finns Lars Larsson Bjuggs
silverpjäser att beskåda och beundra lite varstans.

Lars Bjuggs stämplar
Lars Larson Bjuggs stämplar. E2 betyder år 1787.

Bland annat finns en kalk i Överyds Kyrka, en brudkrona i Skeppstad kyrka, en vinkanna i Bredaryds kyrka, en kalk i Järstorps kyrka, en oblatask i Karleby kyrka och en bägare på Nordiska Museet. Under åren har även Borgarekassan och Bjuggska Fonden själva förvärvat flera föremål skapade av Lars Larsson Bjugg. Dessa förvaras numera på Jönköpings läns museum. Läs mer under tillgångar.