Stipendier

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden delar varje termin ut stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk och handel till studerande och personer verksamma inom hantverk och handel, allt i Jönköpings kommun.

Stipendiet är högst 25.000 kronor per termin. Utbildningen som man söker stipendiet för ska avse eftergymnasiala programstudier på heltid och falla inom ramen för hantverk eller handel. Stiftelsen ensam avgör vad som är att anse som hantverk och handel. En förutsättning för att sökanden skall få stipendium är att sökanden är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd för vistelse i Sverige. Sökanden skall vidare vara mantalsskriven i Jönköpings kommun. Sökandens anknytning till Jönköpings kommun får inte vara av endast ringa natur. Stiftelsen ensam avgör tolkningen av begreppet ringa natur. Den läroanstalt som sökanden är registrerad vid skall vara belägen i Jönköpings kommun. Utbildningen kan dock vara förlagd utanför Jönköpings kommun. Stipendium kan erhållas endast en gång.

Stipendieansökan för vårtermin och hösttermin skall vara stiftelsen tillhanda senast den 15:e februari respektive den 15:e september.

För studerande vid JIBS och JTH vid Jönköping University gäller följande. Ansökan om stipendium för de som studerar vid JIBS och på programmen Industridesign, Ljusdesign, Grafisk Design och Webbutveckling samt Industriell organisation och ekonomi; Logistik och ledning vid JTH ska inte sändas till stiftelsen. Val av stipendiater för dessa studenter sker i särskild ordning, som respektive programansvarig lämnar upplysning om.

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden har på sin hemsida presentationer av stipendiater, som beskriver sin utbildning och sin sysselsättning därefter samt berättar om hur stipendiet kommit till nytta. Stiftelsen genomför ibland utställningar m.m. och exponerar då i marknadsföringssyfte arbeten som stipendiater genomfört. Stiftelsen förutsätter därför att den som söker stipendium är medveten om detta och efter beviljat stipendium är beredd att på bästa sätt medverka med text, bild m.m. för genomförandet av exponering på hemsida eller utställning.

Hur du ansöker
om stipendier

Följande handlingar skall bifogas
  • Personbevis utvisande medborgarskap och sedan när sökanden varit folkbokförd i Jönköpings kommun.
  • Ev intyg om permanent uppehållstillstånd
  • Intyg om att man är antagen till den utbildning som ansökan avser och bevis om deltagande i aktuell utbildning den termin ansökan avser
  • Betyg utvisande hittills avlagda prov avs den pågående utbildningen
Ansökan skickas till

Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden
Box 320
551 15 Jönköping

Stipendieansökan

Ansökningsblankett för studenter vid JTH:s utbildningar i Industridesign, Ljusdesign samt Grafisk Design och Webbutveckling.

Stipendieansokan_JTH

Personuppgifter som lämnas i ansökningshandlingar behandlas enligt vår integritetspolicy.