Delägarskap

Enligt Jönköpings Borgarekassas och Bjuggska fondens reglemente fastställt år 1883 med tillägg år 1935 kan de ”som hos behörig myndighet sig anmält för utöfvande af handel eller annat yrke i staden och till kassan erlagt en afgift af minst 50 kronor” bli ”delegare i nämnde kassa och fond” förutsatt att inträdessökanden inte fyllt 50 år.

Man kan fråga sig varför man skall vara delägare i kassan och fonden.  För närvarande är antalet delägare drygt hundra ursprungliga näringsidkare. För kassans fortlevnad är det nödvändigt att det finns delägare. För delägaren är ett medlemskap en försäkran om ekonomiskt understöd om delägare eller delägares änka och barn kommer i ekonomiskt trångomål av inte helt tillfällig natur. Se vidare under fliken Understöd. Om du är mantalsskriven i Jönköpings kommun och är innehavare – helt eller delvis – till en näringsverksamhet med säte i kommunen är du välkommen att ansöka om delägarskap i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden. Avgiften är oförändarde 50 kronor.

Ansökningsblankett

Delägaransökan

Personuppgifter som lämnas i ansökningshandlingar behandlas enligt vår integritetspolicy.

Ansökan ska sändas till

Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden
Box 320
551 15 Jönköping