En viktig kugge för företagen.

Stort driv och en vilja att skapa resultat har tagit Andreas långt. Han vill vara i organisationer där han tillför värde och det har varit hans mål från studietiden fram till yrkeslivet.

Med ett gränsöverskridande arbete ser han hela världen som potentiell arbetsplats och hans internationella fokus riktades redan under studietiden, och han studerade i både Hong Kong och Kanada. Han började sin bana i Jönköping med studier i företagsekonomi och international management. Under studietiden började han söka efter lämpliga stipendier, han sökte och erhöll stipendium från Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, där pengarna användes för att finansiera resor, boende och en ny dator.

Andreas flyttade till Köpenhamn och tog ett jobb på Sony, där han började som Nordic Business Controller, fortsatte som Business Partner och avslutade i den mer kommersiella rollen som Nordic Product Marketing Manager. Andreas bor fortfarande kvar i Köpenhamn, men jobbar nu som Business Partner med ett finansiellt perspektiv på Bisnode. Ett företag som säljer affärs-, kredit- och marknadsinformation till såväl privat personer som stora företag och internationella koncerner. På Bisnode rådger och sparrar han med ledningen om de centrala besluten som ska fattas och vilka kunder de ska lägga störst, och mest fokus på.