Med ljusdesign skapas något som påverkar och hjälper människor i flera dimensioner, och det brinner vi för.

Sara flyttade från Stockholm och ett arbete som scentekniker, till Jönköping för att studera ljusdesign på Tekniska Högskolan. Andreas skolade om sig från beteendevetare och lämnade arbetet som jobbcoach i Halmstad, för att möta nya utmaningar som ljusdesigner i Jönköping.

Gemensamt för Sara och Andreas är att de behöver utmaningar och att de verkligen gillar att arbeta i projektform. Dessutom har de erhållit två stipendier var från Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden. För pengarna har de bl.a. besökt ljusmässor runt om i världen. samt köpt ny utrustning för att underlätta sitt arbete.

Till utställningen visas ett projekt som Andreas och Sara arbetat fram, tillsammans med Emilie Schultz och Erica Ericsson. Projektet, som genomfördes under eventet Industrinatt vid Munksjön, var en del av utbildningen i Ljusdesign. Med Andreas grundidé och Saras ihärdighet började projektet ta form, med en vision att skapa något storskaligt som skulle synas från andra sidan sjön. Projektet uppmärksammades i flera medier och responsen var väldigt positiv.

Just nu har de båda fullt upp med sina ex-jobb, Sara skriver om belysning i tillgänglighetsperspektiv och Andreas om två olika ljuskällors förmåga att producera färgat ljus.

– Andreas hämtar mycket av sin inspiration från naturen, och min främsta inspirationskälla är nog musik, säger Sara.