Stipendiaten Marcus Appelberg har fokus på måleri och fotografi på teman som ensamhet, isolation och skevhet. Hans motiv är ofta tomma rum, väggar och sprickor – arkitektur utan mänskliga former.