Stipendiaten Marcus Appelberg har fokus på måleri och fotografi på teman som ensamhet, isolation och skevhet. Hans motiv är ofta tomma rum, väggar och sprickor – arkitektur utan mänskliga former.

Människan Marcus yrkesbana har gått via Dômen Konstskola och en termin i Berlin. I skrivande stund pågår masterstudier i konststudier på Valand, som slutförs tack vare stipendiet från Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden.

”Jag har studerat konst i sju år och nu har ja två år till och inget studiemedel kvar så stipendiet har varit väldigt viktigt att kunna klara av studierna. Jag känner att Valand kan ge en bättre teoretisk grund för framtiden och ett nätverk och samman hang i Sverige. Sedan är det också så att jag är med och driver Österängens Konsthall som jag vill bo närmre”, berättar stipendiaten.