Madeleine Andersson är en performancekonstnär som lyfter miljöfrågor i sina alster. Det gör hon genom att gestalta olika karaktärer på videor som hon själv filmar, redigerar och animerar när det behövs.