Madeleine Andersson är en performancekonstnär som lyfter miljöfrågor i sina alster. Det gör hon genom att gestalta olika karaktärer på videor som hon själv filmar, redigerar och animerar när det behövs.

Hon uttrycker sig ofta i olika former av videoinstallationer, där rummet och miljön är en del av helheten. Att det blev just performancekonst för Madeleine, beror på att hon fastnade för uttrycksformen efter att ha upplevt det som åskådare för första gången. Det ledde till studier på konstförberedande skolor och sedan på Konstfack, där hon nu studerar sin sista termin.
–Flera av de kommande uppgifterna handlar om att skapa för nya utställningar. Med stipendiet kan jag uttrycka mig utan att behöva fundera allt för mycket på vad saker och ting kostar, vilket är skönt. När studierna är klara, fortsätter jag på den inslagna vägen för att jobba på heltid som utställande konstnär, säger den nyblivna stipendiaten Madeleine Andersson.