Ett urval avAktuellt

Delägare samt Styrelse i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden Kallas härmed till ordinarie delägarmöte samt efterföljande styrelsemöte onsdagen den 28:e april klockan 10:00.Mot bakgrund för risken för spridning av Coronavirus och myndigheters föreskrifter omundvikande av sammankomster har beslut fattats att styrelsemötet genomförs utan fysisknärvaro. Delägare samt Styrelseledamot och styrelsesuppleant kan deltaga i sammanträdet digitalt. Välkomna Lennart Gabrielson Anders GrahnOrdf. Sekr./kassaförv.

Stipendiater på Tekniska högskolan var mycket glada över att motta stipendium om 25.000:- den 12 december från Jönköpings Borgarekassa och Bjuggskafonden. Från Industridesign var mottagare Gustav Eriksson (5), Leonardo Hernandez-Gustafsson (6), Benjamin Mastroianni (3). Ljusdesign var Rasmus Petersson (1), Nathalie Olsson (4), Gustav Rällfors (2) och från Webb-Design kom Eveline Ingersson (8), Matilda Bjernersjö (7), Ida Fritiofsson (9 fotonummer). Närvarande representanter från Borgarekassan var Lennart Gabrielson, Leon Benér, Jan Dahlén, Håkan Fransson, Thorulf Löfstedt. Intressanta diskussioner fördes med studenterna om bland annat hur de skull använda stipendierna.

Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden hade den 4 december delägarmöte och styrelsesammanträde. Delägarmötet inleddes med att en av våra kapitalrådgivare, Söderberg & Partners informerade om fondens utveckling och vad man tror om framtida börsutveckling. Vi ser fram emot att fler delägare har möjlighet att komma på nästa möte som bestämt till den 22 april 2022 kl 10.00. Vid delägarmötet förrättades val av hälften av styrelsens ledamöter och samtliga suppleanter för en tid om fyra år. Valen resulterade i följande sammansättning av styrelsen samt suppleanter. Ordinarie ledamöter: Lennart Gabrielson, Anders Grahn, Leon Benér, Percy Bratt, Marie Frödén, Jeppe Jernström, Jan Dahlén,…

Utdelning av stipendier skedde den 23 maj på Jönköpings Länsmuseum. Anders Grahn, Håkan Fransson och Jeppe Jernström, deltog i utdelning av 10 stipendier till tacksamma elever vid JTH. Museichef Sergel Muchin hälsade oss välkomna och berättade om museets verksamhet. Leon Benér anförde kassans historia och syfte. Flera stipendiater berättade att de skall använda pengarna till studieresor. Avslutades med goda tårtor till kaffet.

Utdelning av diplom till stipendiaterna vid JTH avs HT19 äger rum den 23 maj kl 15.00 på Jönköpings Läns Museum. Ni som avser att närvara skall meddela Håkan Fransson så att det finns tillräckligt med tårta. Välkomna!

Bjugg_Bok_Farg_1504

Jubileet till ära släpps även en specialskriven bok som berättar den 200-åriga historien.
Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, 200 år 2015. Boken är skriven av journalisten, författaren och Jönköpingssonen L-G Åkerberg. Formgivningen står Pär Löfstedt för, delägare sedan 2012.