Ett urval avAktuellt

De stipendier som Stiftelsen årligen delar ut grundar sig på storleken på den avkastning som stiftelsen uppbär av sina kapitalplaceringar, främst i aktier och fonder. Coronapandemin har fört med sig att bolagen innehållit eller reducerat sina utdelningar. Stiftelsens avkastning har där med halverats för 2020 jämfört med föregående år. Detta för med sig att Stiftelsen beslutat att inte utdela stipendier till dem som söker stipendium för HT20. Vi får hoppas att år 2020 endast är en parantes i detta hänseende. Hälsningar Lennart Gabrielson Ordförande

Delägarsammanträde i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden är nu bestämt till den 25 maj kl 10.00 i Curlingclubens cafeteria. Den är rymlig och belägen bortom Racketcentrum (Mässvägen 6) på Elmiaområdet. Sammanträdena och ev förtäring är klara till lunch. Vi hoppas att du kan komma. / Styrelsen

Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden (stiftad 1815) kallas härmed till ordinarie sammanträde onsdagen den 22 april 2020, kl 10.00 i John Bauer Hotel, Strandgatan 15, Jönköping.

Stipendiater på Tekniska högskolan var mycket glada över att motta stipendium om 25.000:- den 12 december från Jönköpings Borgarekassa och Bjuggskafonden. Från Industridesign var mottagare Gustav Eriksson (5), Leonardo Hernandez-Gustafsson (6), Benjamin Mastroianni (3). Ljusdesign var Rasmus Petersson (1), Nathalie Olsson (4), Gustav Rällfors (2) och från Webb-Design kom Eveline Ingersson (8), Matilda Bjernersjö (7), Ida Fritiofsson (9 fotonummer). Närvarande representanter från Borgarekassan var Lennart Gabrielson, Leon Benér, Jan Dahlén, Håkan Fransson, Thorulf Löfstedt. Intressanta diskussioner fördes med studenterna om bland annat hur de skull använda stipendierna.

Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden hade den 4 december delägarmöte och styrelsesammanträde. Delägarmötet inleddes med att en av våra kapitalrådgivare, Söderberg & Partners informerade om fondens utveckling och vad man tror om framtida börsutveckling. Vi ser fram emot att fler delägare har möjlighet att komma på nästa möte som bestämt till den 22 april 2022 kl 10.00. Vid delägarmötet förrättades val av hälften av styrelsens ledamöter och samtliga suppleanter för en tid om fyra år. Valen resulterade i följande sammansättning av styrelsen samt suppleanter. Ordinarie ledamöter: Lennart Gabrielson, Anders Grahn, Leon Benér, Percy Bratt, Marie Frödén, Jeppe Jernström, Jan Dahlén,…

Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden kallas till ordinarie sammanträde  Även Styrelsemedlem Styrelsesuppleant kallas till ordinarie styrelsemöte Tid: onsdagen den 4 december 2019. klockan 10.00 Plats: Fjällstugan, Övre Kvarngatan 11, Jönköping  

Utdelning av stipendier skedde den 23 maj på Jönköpings Länsmuseum. Anders Grahn, Håkan Fransson och Jeppe Jernström, deltog i utdelning av 10 stipendier till tacksamma elever vid JTH. Museichef Sergel Muchin hälsade oss välkomna och berättade om museets verksamhet. Leon Benér anförde kassans historia och syfte. Flera stipendiater berättade att de skall använda pengarna till studieresor. Avslutades med goda tårtor till kaffet.

Utdelning av diplom till stipendiaterna vid JTH avs HT19 äger rum den 23 maj kl 15.00 på Jönköpings Läns Museum. Ni som avser att närvara skall meddela Håkan Fransson så att det finns tillräckligt med tårta. Välkomna!

Bjugg_Bok_Farg_1504

Jubileet till ära släpps även en specialskriven bok som berättar den 200-åriga historien.
Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, 200 år 2015. Boken är skriven av journalisten, författaren och Jönköpingssonen L-G Åkerberg. Formgivningen står Pär Löfstedt för, delägare sedan 2012.