Ett urval avAktuellt

12 stipendiater från Tekniska Högskolan i Jönköping mottog stipendier från Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden. Studenterna, som studerar grafisk design, industridesign, ljusdesign och webbutveckling fick 25 000 kronor vardera. Det var första gången som stiftelsen stipendieutdelning skedde på Jönköpings Läns Museum. Studenterna fick ta emot stipendier ur museichef Sergei Muchins hand och hyllades därefter med applåder, jubel, kaffe och tårta.

Tolv stipendiater från Tekniska Högskolan i Jönköping inom Grafisk design och webbutveckling, Industridesign och Ljusdesign får 25 000 kronor vardera. För första gången arrangerar Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden en stipendieutdelning på Jönköpings läns museum. Stipendierna delas ut till studenter inom handel och hantverk med syftet att inspirera och motivera till en fortsatt utveckling av individen och det framtida samhället. Länsmuseets chef Sergei Muchin kommer under ceremonin att dela ut diplom till stipendiaterna. – Det nyblivna samarbetet med Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden gör museet mycket rikare på innehåll. Att få vara en del av stipendieutdelningen känns spännande…

Bjugg_Bok_Farg_1504

Jubileet till ära släpps även en specialskriven bok som berättar den 200-åriga historien.
Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden, 200 år 2015. Boken är skriven av journalisten, författaren och Jönköpingssonen L-G Åkerberg. Formgivningen står Pär Löfstedt för, delägare sedan 2012.