maj 2019

Utdelning av stipendier skedde den 23 maj på Jönköpings Länsmuseum. Anders Grahn, Håkan Fransson och Jeppe Jernström, deltog i utdelning av 10 stipendier till tacksamma elever vid JTH. Museichef Sergel Muchin hälsade oss välkomna och berättade om museets verksamhet. Leon Benér anförde kassans historia och syfte. Flera stipendiater berättade att de skall använda pengarna till studieresor. Avslutades med goda tårtor till kaffet.

Utdelning av diplom till stipendiaterna vid JTH avs HT19 äger rum den 23 maj kl 15.00 på Jönköpings Läns Museum. Ni som avser att närvara skall meddela Håkan Fransson så att det finns tillräckligt med tårta. Välkomna!