Leon

Bästa delägare! Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden har som framgår av bifogade annons delägarsammanträde den 7 december kl 10:00 på Grand Hotell i Jönköping. Delägarsammanträdet följs av ett styrelsemöte. Vid 12-tiden bjuder borgarekassan de vid sammanträdena nuvarande delägarna på lunch. Det vore bra om de delägare, som vill äta lunch i god tid underrättar mig om det så att det finns mat till alla. Bästa hälsningar Lennart Gabrielson Ordförande vidarebefordrar av Leon Benér 221121 Kallelse delägarsammanträde

Utdelning av stipendier skedde den 23 maj på Jönköpings Länsmuseum. Anders Grahn, Håkan Fransson och Jeppe Jernström, deltog i utdelning av 10 stipendier till tacksamma elever vid JTH. Museichef Sergel Muchin hälsade oss välkomna och berättade om museets verksamhet. Leon Benér anförde kassans historia och syfte. Flera stipendiater berättade att de skall använda pengarna till studieresor. Avslutades med goda tårtor till kaffet.