Välkomna till Delägarsammanträde i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden tisdag den 12 december 2023, klockan 10.oo på Grand Hotel, Hovrättstorget, Jönköping Där efter, klockan 11.oo, har Styrelsen sammanträde.