Välkomna till Delägarsammanträde i
Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska fonden
tisdag den 12 december 2023, klockan 10.oo
på Grand Hotel, Hovrättstorget, Jönköping
Där efter, klockan 11.oo, har Styrelsen sammanträde.