Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden kallas härmed till ordinarie sammanträde. Tid: Onsdagen den 8:e december 2021. klockan 10.oo   Plats: Grand Hotel Hovrättstorget, Jönköping Dagordning:  se ovan