Tack för många framgångsrika år i Stiftelsen!
Lennart Gabrielson, Anders Grahn, Jan-Eric Rehnström avtackades efter många års arbete i stiftelsen.
Camilla Elm (nyval ordföranden) sammanfattade tiden som gått, Marie Frödén (nyval sekreterare och kassör) och Victoria Stenkula (ordinarie ledarmot) samt Jonas T Bernersson (nyvald revisor) deltog i sermonin under stående ovationer från övriga på styrelsemötet den 12 december.