Måndagen den 12:e december delades sammanlagt 17 stipendier ut i Galleriet på Tekniska Högskolan. Stipendierna på upp till 25.000 kr vardera gick till studerande inom handel och hantverk. På plats fanns bland andra styrelsens ordförande Lennart Gabrielson, och vice ordförande Leon Benér. Premien delades ut av ledamoten Pär Löfstedt till följande stipendiater:

Grafisk design 

 • Alexandra Grades Ampuero 
 • Amanda Söderberg 
 • Daniela Lubkowitz 
 • Isabella Sundqvist 
 • Kevin Hansson Sevlidis 
 • Viktor Brindmark 

 

Industridesign 

 • Jonas Mattsson 
 • Alexandra Persson, 
 • Henrik Svensk 

 

Ljusdesign 

 • Simon Ebner 
 • Elias Schön 
 • Oskar Anderberg 
 • Sara Liljeström 
 • Ellen Hallner 
 • Ella Holmén 
 • Linnea Forsberg 
 • Angelica Brandborg 

 

Ledamöter från Bjuggska Fonden och Jönköpings Borgarekassa

Elever från Grafisk Design tillsammans med programansvarig. 

 

Elever från Ljusdesign tillsammans med programansvarig. 

Elever från Industridesign tillsammans med lärare.