Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden delar ut 225 000 kronor till nio studenter. Ceremonin sker på torsdag 10 december på Jönköpings läns museum.

För andra gången arrangerar Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden stipendieutdelning på Jönköpings läns museum. Nio stipendiater från Tekniska Högskolan i Jönköping inom Grafisk design och webbutveckling, Industridesign och Ljusdesign får 25 000 kronor vardera. Syftet är att inspirera och motivera till en fortsatt utveckling av individen och det framtida samhället. Stipendierna delas ut av museichefen Sergei Muchin och Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fondens ordförande Lennart Gabrielsson.

– Vårt samarbete med stiftelsen visar på att hantverkstraditionen lever vidare och utvecklas. I vår tid skapas verk av designern med tekniken som verktyg. Vi är glada att Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden ser och uppmärksammar detta, säger Annika Kronqvist, programansvarig Ljusdesign.

Varje år delar Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden ut runt 2,5 miljoner kronor i stipendier, som fördelas på ungefär 100 personer. Stipendierna tilldelas studerande och personer verksamma inom hantverk och handel för att underlätta utbildning och vidareutbildning.

Den 200-årige jubilaren Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden har t.o.m 2014 delat ut omkring 23 miljoner kronor, sedan stipendieverksamheten startade 1985.