Delägarna i Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden (stiftad 1815)

kallas härmed till ordinarie sammanträde onsdagen den 22 april 2020, kl 10.00

i John Bauer Hotel, Strandgatan 15, Jönköping.